Darmowa dostawa: przy zamówieniu za min. 70 zł. | Nie wysyłamy roślin w piątki i przed przerwami świątecznymi.

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym tropicalgarden.pl

 1. Definicje:

Kupon rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym tropicalgarden.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

Sprzedawca – Fokus Cezary Skatulski, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14, NIP: 5210418783

Klient / Użytkownik – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego tropicalgarden.pl

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie tropicalgarden.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

Sklep – sklep internetowy tropicalgarden.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym tropicalgarden.pl;

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym tropicalgarden.pl,

 

 1. Warunki ogólne.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 3. Kupon rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym tropicalgarden.pl
 4. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 5. Kupon rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
 6. Ważność Kuponu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kuponu rabatowego.

 

 1. Udostępnienie Kuponu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kuponu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
 2. Korzystanie z przesłanego Kuponu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kuponu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
 3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kuponu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Zastosuj kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
 4. Wpisanie Kuponu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kuponu rabatowego. 
 5. Kupony rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kupon rabatowy.
 6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kuponu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kupon rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

 

 1. Reklamacje i zwrot towarów.

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kuponu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://www.tropicalgarden.pl/regulamin-kodow-rabatowych/
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu